Bad Schlema
German Englisch Tschechisch

Jak působí radon

Jak působí radon

Radonová voda patří k nejúčinnějším přírodním léčivým zdrojům.

Stimuluje regeneraci, aktivuje imunitní systém a zvyšuje se tvorba hormonů působící protibolestivě a protizánětlivě.

Radon je přírodním radioaktivním vzácným plynem,

který je přítomen v zemské kůře a ve vzduchu v různé koncentraci. Koncentrace radonu potřebná pro léčebné účely se vyskytuje pouze v několika málo lokalitách - například v radonových lázních Bad Schlema.

Zdrojem tohoto vzácného plynu je kov radium, který se vyskytuje v zemské kůře. Radium vzniká rozpadem uranu. Fyzikální poločas rozpadu radonu je 3,8 dne, biologický pouze 20 – 30 minut. To znamená, že polovinu radonu po uplynutí této doby tělo vyloučí. Po několika hodinách nelze přítomnost radonu v těle dokázat. Biologický účinek radonu spočívá především v energeticky silném záření alfa, které vzniká při rozpadu. Stačí tedy malé množství k docílení efektu.

Více k tématu RADON se dozvíte u spolku EURADON – Verein Europäische Radonheilbäder e.V. na www.euradon.de!

  • Gleesbergquelle
  • Gleesbergquelle