Kurort Schlema

Jak působí radon

Radonová voda

patří k nejúčinnějším přírodním léčivým zdrojům.

Stimuluje regeneraci, aktivuje imunitní systém a zvyšuje se tvorba hormonů působící protibolestivě a protizánětlivě.

natürliches radioaktives Edelgas

Radon

Radon je přírodním radioaktivním vzácným plynem,

který je přítomen v zemské kůře a ve vzduchu v různé koncentraci. Koncentrace radonu potřebná pro léčebné účely se vyskytuje pouze v několika málo lokalitách - například v radonových lázních Bad Schlema.

Zdrojem tohoto vzácného plynu je kov radium, který se vyskytuje v zemské kůře. Radium vzniká rozpadem uranu. Fyzikální poločas rozpadu radonu je 3,8 dne, biologický pouze 20 – 30 minut. To znamená, že polovinu radonu po uplynutí této doby tělo vyloučí. Po několika hodinách nelze přítomnost radonu v těle dokázat. Biologický účinek radonu spočívá především v energeticky silném záření alfa, které vzniká při rozpadu. Stačí tedy malé množství k docílení efektu.

Více k tématu RADON se dozvíte u spolku EURADON – Verein Europäische Radonheilbäder e.V. na www.euradon.de!


Kontakt:

EURADON - Verein Europäische Radonheilbäder e. V. I Prof.-Dr.-Boris-Rajewsky-Str. 4 I 08280 Aue-Bad Schlema
 03771 / 215526 I  info@bad-schlema.de

MEHR ERFAHREN »