Kurort Schlema

Pohled z Hammerbergu na lázeňské místo radium

lázně Oberschlema v červnu 1935

Pohled z Hammerbergu na lázeňské místo radium lázně Oberschlema v červnu 1935

K prostorové orientaci mají, na horním kraji snímku, sloužit ten svah Gleesberghang a ten kostel Schneeberger St. Wolfgangskirche. Před námi leží to zastavění té, dnes již neexistující, obce Oberschlema s radnicí, kostelem a školou. Uprostřed snímku dominuje ten velký komplex toho lázeňského hotelu a toho lázeňského domu těch radium lázní. Ten byl v květnu 1935 zasvěcen. Pod tím se nachází protáhlý hotel „Erzgebirgischer Hof“, který vznikl z vesnického hostince „Grüne Wiese“. V pravém středu snímku se ukazuje to, 1934 založené, koncertní místo s hudebním pavilonem. Na jeho místě stály přes století jedno staré železné kladivo (Hammerberg) a později jeden z nevýznačnějších mlýnů na papír v západním Sasku. Přímo pod těmito domy vřelí, v hloubce 50 metrů, v důlním systému toho Marx-Semmler-Stolln ty, 1909–1913 Richardem Friedrichem nalezené nejsilnější prameny radonu na světě. Tou excesivní těžbou uranu budou již 1947 vyschlé. I ten celý střed obce se musí, následkem těžkých škod na substanci v těch letech 1952-1956, úplně zbourat. To celé údolí před námi zůstane 35 let jako úplně deformovaná a uzavřená oblast hornických škod. Až to nasypání té spodní oblasti údolí, 1990–1992, a ta nová modelace na krajinu lázeňského parku, 1995–1999, přinesou konec konců tomu Oberschlema údolí zpátky budoucnost jako místo rekreace a regenerace.