Kurort Schlema

Pohled na kulturní centrum radium

lázní Oberschlema v červenci 1938

Pohled na kulturní centrum radium lázní Oberschlema v červenci 1938

I zde je účelné, orientovat průběhem horizontu, který je ovládán napravo od masivu hory Gleesbergs. V horním rozmezí snímku probíhá, velmi zřetelně vidět, ta státní silnice Auer. Pod tím se nachází ta, ještě dnes existující, horní část té domovské čtvrti pro cizince. Mnoho domů se nechá podle té formy střechy znovu poznat. Ve středu snímku se ukazuje vyplňující formát komplexu budovy lázeňského hotelu s lázeňským domem. Vedle napravo se najde ten malý kostel té obce. V popředí se vidí lázeňská zařízení okolo koncertního místa, s tím dřevěným hudebním pavilonem. Ta, ještě dnes na tomto místě stojící, smuteční vrba, těsně napravo, vedle toho hudebního pavilonu, se zde nechá již dobře poznat. Na tom, v době těžby uranu nasypaném svahu, přímo v popředí, stály kdysi ty domy toho Oberschlema „Grünen Winkels“. Ty se musí, jakož i ten celý střed obce, následkem těžkých hornických škod, 1952–1956, zbourat. Dnes se na tom, před pozorovatelem ležícím území, nachází to centrum toho nového lázeňského parku.