Kurort Schlema

Pohled na institut radium výzkumu

léto 1941

Pohled na institut radium výzkumu, léto 1941.

Ta, 1939/40 obcí Radium lázně Oberschlema postavené a 1941 institutem Kaiser-Wilhelm pro biofysiku ve Frankfurt/M. do provozu daná budova institutu pro výzkum následků radonu na zvířecí a lidský organismus, je ta jediná budova té staré lázeňské čtvrti Oberschlema, která tu demolici centra obce, 1952–1956 přežila. Ten, tím proslulým biofyzikem a výzkumníkem Boris Rajewsky vedený a ošetřovaný institut radium výzkumu, koná, až do jeho zabavení a demontáže sovětskou okupační mocností, v červnu 1946, aplikovaný výzkum, od kterého ta radon balneologie bude ještě dlouho profitovat. Že se ta instituční budova postavila právě zde, v radium lázních Oberschlema, a ne v jiném radon lázeňském místě, se vděčí těm okolnostem, že se v Schlematálu nacházejí ty nejčastější a nejsilnější radon prameny na celém světě a ta mladá obec již brzy disponovala  angažovanou a základy výzkumu konající společností lékařů (Mittenzwey, Wichmann, Weiß, Wanke, Steinke, Pfeiffer-Meißner, Maurer, Enders). V době těžby uranu byla ta budova laboratoří šachty 6, potom obytnou budovou a dnes je mimoto sídlo správy té lázeňské společnosti a sídlo Kneipp-spolku.