Kurort Schlema

Pohled na zadní stranu lázeňského domu

a lázeňského hotelu, duben 1935

Pohled na zadní stranu lázeňského domu a lázeňského hotelu, duben 1935.

Ten pozorovatel se dívá ze střechy té, dříve zde, na původním splavným průběhem příkopu, stojící Kenzler fabriky na barevný papír, dolů do Schlematálu.     

Ta hora Hammerberg, s jejím kulatým vrcholem, a ten, tehdy ještě chybějící břišní pás z haldové skály, dává v krajině dobrou orientaci. Její zastavění s domy bytů a penzionů v Zeleném koutku („Grünen Winkel“), na snímku vlevo, je dnes stejně zaniklé, jakož i obytné domy toho modro barevného podniku (Blaufarbenwerks) vpravo. 

Tehdy, na jaře 1935, je právě dokončeno to velké rozšíření lázeňského domu těch radium lázní. Poznat je ta nová stavba podle světlé omítky. Na pravém rohu je té velké budově ještě připojen lázeňský hotel, jehož fasáda je nasměrovaná k protější ulici. Přímo na zadní straně toho dlouhého komplexu budov probíhá ta železniční trať do Schneeberg-Neustädtelu. To, rozpadem té těžby uranu způsobené zbourání středu obce, 1952–1956, nemůže odolat žádná budova. Do 1990 to zůstane jen jako oplocená „deformační oblast“, označená hornictvím poškozená krajina a sama sobě přenechaná. Jeden násyp půdy, až do 8 metrů, poskytne této oblasti jednu úplně novou modelaci, která dnes nese ten lázeňský park Bad Schlema.