Bad Schlema
German Englisch Tschechisch

Indikace

radonových lázních

Téměř stoleté doložené zkušenosti s radonovou terapií dospěly k určení příznaků nemocí, u kterých specificky radonová terapie pozitivně působí.

Sem patří onemocnění pohybového ústrojí a chronické bolestivé stavy, poruchy regenerace, cirkulace a imunologické rovnováhy pokožky a onemocnění dýchacích cest.

Indikace

  • 1. Onemocnění pohybového ústrojí a chronické bolestivé stavy
  • 2. Poruchy regenerace, cirkulace a imunologické rovnováhy pokožky
  • 3. Choroby dýchacích cest
  • 4. Potíže před a během klimakteria
  • 5. Prevence onemocnění ve vyšším věku