Bad Schlema
German Englisch Tschechisch

Časová okna v lázeňském parku umožní nahlédnout do minulosti

Jeden z největších projektů, v jubilejním roce „100 let lázeňského provozu v Schematalu“, který stál hodně vůle a úsilí, je nyní dokončen. V rámci té oslavy pramene a vína byla 7. října ta časová okna těmi nově korunovanými pramennými děvčaty   z Bad Schlema Sophia Verena Tzarnowski a tím místním kronikářem Dr. Oliver Titzmann slavnostně odhalena.   

Navzdory deštivému počasí následovalo více jak 50 zainteresovaných hostů té obchůzce k těm šesti indikačním panelům v lázeňském parku a na Biedenkopfblicku. Tyto jsou umístěné přímo na tom místě, z kterého kdysi fotografové vyhotovili jejich snímky. Ty poskytují tomu pozorovateli dojem, jak ta krajina toho, mohutně nasypaného, lázeňského parku a té sousední oblasti, před těmi změnami, které to ničivé hornictví, po druhé světové válce, v těch radium lázních Oberschlema s sebou přineslo, vypadala.

Podle hesla „Mnozí dosáhnou více“ – Společně pro potomstvo (https://volksbank-chemnitz.viele-schaffen-mehr.de/zeitfenster), iniciované Volksbankou Chemnitz, se dokázala ta potřebná částka jedním Crowdfunding projektem, také nazýván skupinové financování, získat. Díky pomoci a podpory mnohých jsme to dokázali. Za to chceme na tomto místě ještě jednou říci DĚKUJEME.     

Fotografie: Steffen Möckel